W tym roku otrzymaliśmy kwotę 139 zł z tytułu wpłat 1% na Fundację Rytm Gliwice. Przydzielimy ją asystentowi Eliminacji Szkolnych Wokalnych roku 2018. Dziękujemy wszystkim za wpłaty, zwłaszcza pani dr Sylwii Jakubiec i wolontariuszowi Lesławowi Grąbczewskiemu. Na rok 2018 można już teraz dokonywać wpłat na rzecz młodych artystów i osób angażujących się w pracę dla nich. Serdecznie dziękujemy za każdą, nawet najdrobniejszą kwotę na ten cel i pozdrawiamy wszystkich przekazujących te kwoty.

Uczestnik koncertu finalnego festiwalu dziecięcego 2018 - Jakub Rajman

Jakub ma 15 lat. Chodzi do trzeciej klasy gimnazjum w Poznaniu. Od siódmego roku życia rozwija swoje umiejętności wokalne i aktorskie w Szkole Musicalu ERATO w Poznaniu. Został doceniony na wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Występował na deskach wielu teatrów, odgrywając niejednokrotnie role pierwszoplanowe.