W tym roku otrzymaliśmy kwotę 139 zł z tytułu wpłat 1% na Fundację Rytm Gliwice. Przydzielimy ją asystentowi Eliminacji Szkolnych Wokalnych roku 2018. Dziękujemy wszystkim za wpłaty, zwłaszcza pani dr Sylwii Jakubiec i wolontariuszowi Lesławowi Grąbczewskiemu. Na rok 2018 można już teraz dokonywać wpłat na rzecz młodych artystów i osób angażujących się w pracę dla nich. Serdecznie dziękujemy za każdą, nawet najdrobniejszą kwotę na ten cel i pozdrawiamy wszystkich przekazujących te kwoty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.fundacjarytmgliwice.pl

§1. Definicje
Usługodawca – Właściciel Portalu z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 21/7, 44-100 Gliwice, który za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.fundacjarytmgliwice.pl prowadzi portal informacyjny (strona fundacji oraz festiwalu muzycznego) oraz serwisy dostępne pod tym adresem. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma odwiedzająca witrynę Usługodawcy. 

§2. Postanowienia ogólne
Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta odwiedzającego witrynę należącą do Usługodawcy, lub dane osobowe przekazywane drogą poczty elektronicznej. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Użytkownika, jak również do ich zmiany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

§3. Gromadzenie danych (Pliki „cookies”)
Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z §2. Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej oraz wszelkich innych danych gromadzonych w systemie Google Analytics. Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy, mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki „cookies”) jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy. 

§4. Bezpieczeństwo przechowywanych danych
Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkimi dostępnymi środkami, jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność. 

§5. Przetwarzanie danych
Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia poprawnego przeglądania serwisów portalu, jak również w celach identyfikacyjnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w sytuacji, kiedy działanie Użytkownika nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych. 

§6. Zmiana danych
Użytkownik, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy. Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych, ma możliwość ich samodzielnej zmiany w swoim panelu ustawień. Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane. 

§7. Usunięcie danych
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych osobowych Użytkownika celem ich przekazania odpowiednim organom w sytuacji, kiedy działanie Użytkownika nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych. 

§8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.