W tym roku otrzymaliśmy kwotę 139 zł z tytułu wpłat 1% na Fundację Rytm Gliwice. Przydzielimy ją asystentowi Eliminacji Szkolnych Wokalnych roku 2018. Dziękujemy wszystkim za wpłaty, zwłaszcza pani dr Sylwii Jakubiec i wolontariuszowi Lesławowi Grąbczewskiemu. Na rok 2018 można już teraz dokonywać wpłat na rzecz młodych artystów i osób angażujących się w pracę dla nich. Serdecznie dziękujemy za każdą, nawet najdrobniejszą kwotę na ten cel i pozdrawiamy wszystkich przekazujących te kwoty.

Kalendarium
DATA NAZWA ADRES GODZINA
28.10.2016

Koncert Finalny
Festiwalu

kategoria dziecięca

CKS Mrowisko

Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85

14:00-20:00
29.10.2016

Koncert Finalny
Festiwalu

kategoria młodzieżowa

CKS Mrowisko

Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85

14:00-20:00